Home / Pravoslavlje / PALITE KANDILO U KUĆI! TO JE JAKO BITNO ZA ŽIVOT JEDNOG ČOVEKA: 8 razloga koji imaju OGROMAN ZNAČAJ!

PALITE KANDILO U KUĆI! TO JE JAKO BITNO ZA ŽIVOT JEDNOG ČOVEKA: 8 razloga koji imaju OGROMAN ZNAČAJ!

Prvo zato što je vera naša svetlost . Rekao je Hristos : Ja sam svetlost svetu . Svetlost kandila opominje nas na svetlost kojom Hristos obasjava duše naše .

Drugo, da nas podseti na svetlost karaktera onog svetitelja , pred kojim palimo kandilo . Jer su sveci nazvati : sinovi svetlosti .

Treće, da nam služi kao ukor za tamna dela naša , i zle pomisli i želje , i da nas pozove na put jevanđelske svetlosti . Da bi se potrudili tako sa revnošću oko zapovesti Spasiteljeve : tako da se svetli vaše videlo pred ljudima , da vide vaša dobra dela .

Četvrto, da to bude mala žrtva naša Bogu , koji se sav žrtvovao za nas . Jedan majušni znak velike blagodarnosti i svetle ljubavi naše prema Onome , od koga u molitvi prosimo i život i zdravlje i spasenje i sve ono što samo bezgranična nebeska ljubav može dati .

Peto , da to bude strašilo zlim silama , koje nas napadaju ponekad i pri molitvi i odvode nam misli na drugu stranu od Tvorca našega . Jer zle sile vole tamu i tržu se svake svetlosti , naročito od one koja je namenjena Bogu i Njegovim ugodnicima .

Šesto , da nas podstakne na samopregorenje . Kao što jelej i fitilj gore u kandilu , pokorni volji našoj , tako neka gore i duše naše plamenom ljubavi u svima stradanjima , pokorni vazda volji Božijoj .

Sedmo , da nas nauči , da kao što kandilo ne može da se zapali bez naše ruke tako ni srce naše , to unutrašnje kandilo naše , ne može se zapaliti bez svetog ognja Božije blagodati , ma bilo ispunjeno svim vrlinama . Jer sve su vrline naše kao gorivo , a od Boga je oganj , koji ih zažiže .

Osmo , da nas opomene , da je Tvorac sveta pre svega stvorio svetlost , pa onda sve ostalo po redu . I reče Bog : neka bude svjetlost . I bi svetlost . Tako mora i na početku našeg duhovnog života prvo da se zasija unutra u nama svetlost Hristove istine . Od te svetlosti Hristove istine posle stvara se i niče i raste u nama svako dobro . Svetlost Hristova neka i Vas osvetli.

Izvor: EKBG

O nama cura

Vidi još

DANAS SLAVIMO JEDAN OD NAJTUŽNIJIH PRAZNIKA: Vernici ako ste u nevolji uradite samo ovu jednu stvar

Jedini uslov je da se iskreno pomolite Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike danas je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *