Home / Linkovi / EU ŠOKIRALA GRAĐANE BIH NOVOM ODLUKOM: Sa BH pasošima od Danas u EU možete ući samo uz…

EU ŠOKIRALA GRAĐANE BIH NOVOM ODLUKOM: Sa BH pasošima od Danas u EU možete ući samo uz…

Od 7. aprila 2017. godine, svi državljani BiH koji
namjeravaju putovati u zemlje EU mogu očekivati duža
zadržavanja nego što je to bio ranije slučaj.
Naime, od 7. aprila počinju sistematske provjere na
vanjskim granicama Schengena za sve putnike zbog
usvojenih amandmana na Zakon o schengenskim
granicama, prema kojima zemlje članice Schengenskog
prostora imaju obavezu uvođenja pojačanog sistema
provjere za sve putnike na svojim graničnim prijelazima.
Kao što je poznato u dosadašnjoj praksi je bilo dovoljno da službenici granične policije obave
osnovnu kontrolu putnika jednostavnom provjerom putnih dokumenata građana EU.
Ipak sada će se dokumenti morati provjeriti u slijedećim bazama podataka: Schengenskom
sistemu informacija (SIS), Interpolovoj bazi podataka ukradenih i izgubljenih putnih dokumenata,
te državnoj bazi podataka za ukradene, zloupotrebljene, izgubljene i oštećene putne dokumente.
Službenici granične policije Slovenije će detaljno provjeravati putne dokumente svih osoba
pomoću specijalnih čitača, dokument po dokument, na svakom graničnom prijelazu. Ova uredba o
sistemskim provjerama ne predviđa bilo kakve izuzetke.
Da bi se izbjegle eventualne neugodnosti, svim putnicima se savjetuju da:
Provjere status svojih dokumenata, posebno ukoliko su u zadnje dvije godine oni bili otuđeni,
izgubljeni ili oštećeni. Ovo je potrebno da bi se uvjerili da su podaci o dokumentima tačno uneseni
u državnim i ostalim bazama podataka;
Provjere da li su njihovi putni dokumenti (lične karte, pasoši) važeći;
Provjere informacije o stanju na graničnim prijelazima prije polaska na putovanje;
Izaberu granične prijelaze sa manjom frekvencijom saobraćaja ili da kreću na putovanje u
dijelovima dana i sedmice kada su gužve uobičajeno manje;
Izbjegnu putovanje tokom vikenda osim ukoliko je rezervisan takav aranžman koji počinje i
završava u danima vikenda;
Budu strpljivi i slijede upute policijskih službenika na graničnim prijelazima i unutar zemlje;
Ove sistematske provjere su uvedene u cilju spriječavanja bilo kakvih prijetnji za unutrašnju
sigurnost i javni red država članica EU­a.
Također, strožije su kontrole za državljane BiH pri ulasku u EU, poput obaveze posjedovanja
odgovarajućeg novčanog iznosa, od 35 do 70 eura za svaki dan boravka u zemljama EU­a.
Putnici moraju imati pasoše koji vrijede najmanje tri mjeseca (u nekim državama i šest) od
datuma planiranog boravka. Zabranjeno je prenositi meso, pa ni u sendvičima, i mliječne
proizvode. Voće, povrće, slatkiši, hrana za bebe i kućne ljubimce su dopušteni, ali u ograničenim
količinama.

 

 

avaz.ba

O nama danilo

Vidi još

Kada je saznao da ga vara, ženinom ljubavniku poslao listu želju. Želja broj sedam natjerat će vam suze na oči

Društvenim mrežama proširilo se pismo jednog prevarenog muža. Naime, kada je saznao da ga žena …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *