Home / Pravoslavlje / SUTRA JE SREDA! URADITE OVE DVE STVARI OBAVEZNO: Kad ti to pređe u NAVIKU I RADOST BIĆEŠ SREĆAN!

SUTRA JE SREDA! URADITE OVE DVE STVARI OBAVEZNO: Kad ti to pređe u NAVIKU I RADOST BIĆEŠ SREĆAN!

Još jedna sreda je pred nama! 

Koliko si spreman da sa željom pristupiš i kreneš da postiš, bar za početak svaku sredu? Vremenom, kada osetiš sladost tog posta i žrtve počećeš da postiš i petak.

Ovo je vrlo bitno u životu svakog pravoslavnog hrišćanina, to je ono što donosi mnoga dobra svima nama, to je ono što na kraju dana donosi sreću ne samo osobama koje se potrude da poste, ovo je bitno za tvoju čitavu porodicu koja tvojom žrtvom i tvojim primerom bere duhovnu korist koju Gospod izliva preko sluge svog.

Smutna su vremena, teški su ljudi… Biće iskušenja i pitanja zašto to radiš? Ali nemoj da posustaneš.

Svako od nas bi trebao da ima Sveto Pismo i da ga čita svakodnevno, kada kažemo svakodnevno onda je to bar jedna glava.

Zašto bi čekali? Počnimo odmah!

Ne sudite, da vam se ne sudi;

Jer kakvim sudom sudite, onakvim će vam se suditi; i kakvom mjerom mjerite, onakvom će vam se mjeriti.
A zašto vidiš trun u oku brata svoga, a brvno u oku svome ne osjećaš?

Ili, kako ćeš reći bratu svome: stani da ti izvadim trun iz oka tvoga: a eto brvno u oku tvome?

Licemjere, izvadi najprije brvno iz oka svoga, pa ćeš onda vidjeti izvaditi trun iz oka brata svoga.

Ne dajte svetinje psima; niti bacajte bisera svojih pred svinje, da ih ne pogaze nogama svojim, i okrenuvši se ne rastrgnu vas.

Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.

Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.

Ili koji je među vama čovjek od koga ako sin njegov zaište hljeba, kamen da mu da?

Ili ako ribe zaište, da mu da zmiju?

Kada, dakle, vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji mu ištu?

Sve, dakle, što hoćete da čine vama ljudi, tako činite i vi njima: jer to je Zakon i Proroci.

Uđite na uska vrata; jer su široka vrata i širok put što vode u propast, i mnogo ih ima koji njime idu.

Jer su uska vrata i tijesan put što vode u život, i malo ih je koji ga nalaze.

Čuvajte se lažnih proroka, koji vam dolaze u odijelu ovčijem, a iznutra su vuci grabljivi.

Po plodovima njihovim poznaćete ih. Eda li se bere sa trnja grožđe, ili sa čička smokve?

Tako svako dobro drvo plodove dobre rađa, a zlo drvo plodove zle rađa.

Ne može drvo dobro plodove zle rađati, ni drvo zlo, plodove dobre rađati.

Svako drvo koje ne rađa dobra ploda siječe se i u oganj baca.

I tako, dakle, po plodovima njihovim poznaćete ih.

Neće svaki koji mi govori: Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko; no koji tvori volju Oca mojega koji je na nebesima.

Mnogi će mi reći u onaj dan: Gospode, Gospode, nismo li u ime tvoje prorokovali, i tvojim imenom demone izgonili, i tvojim imenom čudesa mnoga tvorili?

I tada ću im javno kazati: Nikad vas nisam znao; idite od mene vi koji činite bezakonje.

24 Kuća na steni i kuća na pesku
Svaki, dakle, koji sluša ove riječi moje i izvršuje ih, uporediću ga sa čovjekom mudrim koji sazida kuću svoju na kamenu;

I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi, i navališe na kuću onu, i ne pade; jer bješe utemeljena na kamenu.

A svaki koji sluša ove riječi moje i ne izvršuje ih, biće sličan čovjeku ludom koji sazida kuću svoju na pijesku;

I udari dažd, i dođoše vode, i dunuše vjetrovi i udariše na kuću onu, i pade, a pad njezin bijaše strašan.

I kada završi Isus riječi ove, divljaše se narod nauci njegovoj.

Jer ih učaše kao onaj koji vlast ima, a ne kao književnici i fariseji.

 

(beogradskiportal.rs)

O nama cura

Vidi još

DANAS SLAVIMO JEDAN OD NAJTUŽNIJIH PRAZNIKA: Vernici ako ste u nevolji uradite samo ovu jednu stvar

Jedini uslov je da se iskreno pomolite Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike danas je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *