Home / Pravoslavlje / PET ŽIVOTNIH SAVETA KOJE NAM JE OSTAVIO SAM GOSPOD ISUS HRISTOS: Za sve VAS koji se PLAŠITE i imate STRAHOVE!

PET ŽIVOTNIH SAVETA KOJE NAM JE OSTAVIO SAM GOSPOD ISUS HRISTOS: Za sve VAS koji se PLAŠITE i imate STRAHOVE!

Isus Hristos, figura koja nadahnjuje vekovima. Njegova nauka vodi, bodri i uči, a i učiće i naučiće nas još mnogo toga, samo ako smo spremni da pomno čitamo i tumačimo njegove reči.

Ovo su neke od životnih lekcija koja nam govore da je sve moguće ako imamo veru. Zašto će onaj koji ima dobiti još, a zašto, opet koji nema nikad neće ni imati? Ovo nije prokletstvo već nauka za život.

Ovde nije samo reč o religiji, već o životnim lekcijama koje su primenjive na sam život, i po kojima ako živimo možemo mnogo toga postići i naučiti.

1. Za brigu postoji lek
“Pogledajte ptice nebeske, jer one ne siju niti žanju niti skupljaju u žitnice, a ipak ih vaš Otac nebeski hrani. Zar niste vi vredniji od njih? Ko od vas može zabrinutošću svojom imalo produžiti svoj životni vek? I za odeću, zašto ste zabrinuti? Posmatrajte ljiljane u polju, kako rastu! Ne muče se niti predu, ali kažem vam da ni Salamun u svoj slavi svojoj nije bio odeven kao jedan od njih. A ako Bog tako oblači bilje poljsko, koje danas jest, a sutra se u peć baca, neće li još pre vas, maloverni? Zato nemojte biti zabrinuti i govoriti: “Šta ćemo jesti?” ili “Šta ćemo piti?” ili “Šta ćemo obući?” Jer svim tim zaokupljeni su neznabošci. A Otac vaš nebeski zna da vam je sve to potrebno.” Matej 6:23-32

Radosno je živeti bezbrižni život. Teskoba je ubica. I stoga, suočite se sa svakim danom, znajući da ako može postojati tako divan i veličanstven svet, nema razloga za brigu. Pogledajte samo prirodu oko sebe i zaključite sami.

2. Sledite zlatno pravilo
“Sve, dakle, šta želite da ljudi vama čine, činite i vi njima. To je, doista, Zakon i Proroci.” Matej 7:12

Zapitajte se šta želite da ljudi učine za vas, a zatim preuzmite inicijativu i učinite vi to za njih. Koji divan princip. Samo učinite ono što želite da bude učinjeno. Često se dobro delo neće vratiti od onoga kome ste ga učinili, ali vratiće se iz nekog kutka ovog čudesnog svemira u kojem živimo.

3. Pitajte ono što vam treba
“I ja vama kažem: Ištite i daće vam se! Tražite i naći ćete! Kucajte i otvorit će vam se! Zaista, ko god ište, prima; i ko traži, nalazi; i onomu ko kuca, otvoriće se.” Luka 11:9-10

Nemojte se cenkati s Bogom. Budite direktni. Pitajte za ono što vam je potrebno. Ovo nije igra mačka i miša, ili skrivalice, Usudite se pitati. Moć se nalazi u postavljanju pitanja. Ne kažemo da trebate Bogu predstaviti božićnu listu poklona, ali pitajte stvari koje su bitne, očekujte da čujete odgovor i budite spremni da ga prihvatite. Kad nas deca nešto pitaju, mi kao roditelji ne možemo odoliti, a da se ne potrudimo i damo im najbolje što im možemo ponuditi, zar ne?

4. Ništa nije nemoguće, ako imaš veru
“Zbog vaše malovernosti. Zaista, kažem vam, ako imadnete vere koliko je zrno gorušičino te reknete ovoj gori: “Premesti se odavde onamo!”, premestiće se i ništa vam neće biti nemoguće.” Matej 17:20

Kad biste imali tračak vere, mogli biste pomicati planine. Vera je mala reč, ali moćna. Vera je poverenje u nekoga većeg od sebe, poverenje u sposobnosti koje su smeštene u vama, te poverenje da sa svakim korakom napred pronalazite svoj put prema svojim snovima i ciljevima. Uz još mrvicu postojanosti možete samo izaći kao pobednik.

5. Oprostite
“Zaista, ako vi otpustite ljudima njihove prestupe, otpustiće i vama Otac vaš nebeski. Ako li vi ne otpustite ljudima, ni Otac vaš neće otpustiti vaših prestupaka.” Matej 6:14-15

U molitvi postoji veza između onoga što Bog čini i što vi radite. Ne možete dobiti oprost od Boga, na primer, bez da vi takođe oprostite drugima. Ako odbijete da učiniti svoj ​deo, uskraćujete sebi i onaj s Božje strane.

Oprostiti drugima je oslobođenje od lanaca neoprostivosti. “Oprosti” je ponekad najteža reč, ali kad je jednom kažete, oslobođeni ste. Nemojte čekati da se drugi izvinu vama. Vi vodite i budite prvi koji će ponuditi ruku oproštaja. Tu se ne radi o tome ko je u krivu, a ko u pravu, već o životu ispunjenom slobodom.

 (skandalozno.net)

O nama cura

Vidi još

DANAS SLAVIMO JEDAN OD NAJTUŽNIJIH PRAZNIKA: Vernici ako ste u nevolji uradite samo ovu jednu stvar

Jedini uslov je da se iskreno pomolite Za Srpsku pravoslavnu crkvu i vernike danas je …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *